woensdag 11 september 2013

U bent mijn schuilplaats, Heer'

Wat een geweldig jaar ligt er achter ons! Een jaar van leren, accepteren, veranderen, nog meer accepteren en groeien. Heel veel groeien.
Zowel man, Vera als ik zijn ontzettend gegroeid in de achter ons liggende tijd.
En eigenlijk is het schrijven daarmee klaar.
Ik weet niet zoveel meer over dit onderwerp te schrijven. Het lijkt af te zijn.
Verwerkt, voor een groot deel, al zal er altijd wel iets zijn.
Van die kleine dingetjes, die opeens pijn doen, door toedoen van mensen of eigen gedachten.
Van die kleine dingetjes, die opeens groot worden, omdat ze je blij maken en je een moment van geluk laten voelen.

Vera, die mij pas geleden vroeg hoe het voelde als je niet meer verliefd bent. En daarna opgelucht constateerde: mijn verliefdheid is over! Wat een mooi dankpunt, deze gebedsverhoring.
Of die dominee, die bad voor mensen die worstelen met hun homoseksuele gevoelens én voor de mensen die om hen heen staan. Tranen van dankbaarheid schoten in mijn ogen!
Er gebeurt hier elke dag wel wat, genoeg om te schrijven, maar het gaat dan niet over dit onderwerp.

Deze blog blijft nog even bestaan. Ik ga proberen iemand te vinden die dit wil uitgeven. Wie weet kunnen we er anderen mee helpen.
En ik ga jullie nog berichten wanneer we in 'Ze', het tijdschrift komen.
Maar op dit moment voelt het gewoon af.

Dank jullie allemaal voor de mooie en eerlijke reacties!
Dank jullie wel voor jullie meeleven door mee te lezen.
Dank jullie wel voor jullie gebed.
Het is heel bijzonder zomaar mensen op je blog tegen te komen die zeggen dat ze voor je bidden!

Ik dank Vera, voor haar vertrouwen in mij, voor haar vergeving, voor haar onvoorwaardelijke liefde.
Ik ben trots op je meid, je weet wanneer je sterk bent: Zijn genade is jou genoeg, want Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht!
Dank aan mijn man, dat je Vera accepteert zoals ze is! Wat een geschenk!
Dank aan onze hemelse Vader. Hij is de Enige die kracht gaf in momenten van rouw en verwerking. Hij zorgde als wij het niet meer zagen zitten. Hij bewaarde je, Vera, voor een daad van zelfmoord.
Aan Hem alle dank en eer.
Voor wie Hem niet kent: ga Hem zoeken! Hij laat zich vinden!! Hij gaf Zijn Zoon tot redding en behoud. Ga naar Hem met al je moeiten en zorgen en geef Hem alle dank, lof en eer. Hij is het waard!!!

woensdag 4 september 2013

Drie boekrecensies over homoseksualiteit

Het is al weer even gelden dat ik in blogland was. De vakantie en het startklaar maken van de kinderen om weer naar school te kunnen, maakte dat ik de pc even links liet liggen.
Wel heb ik veel kunnen lezen de afgelopen tijd.
Drie boekjes over homoseksualiteit. Eén uit eigen boekenkast, twee uit die van de bibliotheek.
Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, hier mijn mening.

100 vragen over homoseksualtieit.
Een algemeen boekje, waarin op elke pagina ene vraag beschreven staat. Allerlei vragen, je kunt het zo gek niet bedenken of het staat er in. Niet alleen de vragen, nee ook de antwoorden :-)
Bijna alles is op één pagina neergezet. Voor mij heel makkelijk, want van bepaalde vragen hoefde of wilde ik de antwoorden niet eens weten. Binnen een uur had ik het boekje doorgebladerd en het interessante er uit gehaald. Niet dat ik nu veel geleerd had...
Vragen als "hoe denken christenen over homo's? Hoe denken moslims over homo's? vond ik leuk genoeg me daarin wat te verdiepen, vooral om te kijken of ik me daarin kon vinden. Maar omdat de pagina's niet heel groot zijn, zijn ook de antwoorden erg algemeen gehouden.
Nou ja, in elk geval weet ik nu dat het niet de moeite waar dis om aan te schaffen!


Hij heeft een vriend, Bert Loonstra
Christelijke schrijver, christelijke uitgever, dit moet wat zijn, dacht ik. En het staat ook nog op de boekenlijst die Eleos me gaf. Dus...
Toen ik in dit boek begon, had ik er al snel spijt van dat ik het eerst aan Vera had gegeven. Want hoewel christelijk, hoewel helemaal vanuit Bijbels oogpunt beschreven, de conclusie van de auteur komt helemaal niet overeen met hoe Vera zelf denkt.
Gelukkig had ze dat al door en, wat knap!, liet ze zich hierdoor niet van de wijs brengen.
De auteur haalt allerlei Bijbelteksten aan, die verwijzen naar homoseksualiteit en waarom dat door God is vervloekt. Het toelaten van die gevoelens niet zozeer, het in praktijk brengen daarvan wel.
Maar uiteindelijk komt hij tot een conclusie die totaal niet strookt bij de Bijbelteksten die eerder zijn uitgelegd.
Ik vond door dit boekje wel een mooie site van een 'vergadering der gelovigen'. Zij citeren en recenseren de schrijver. Omdat ik het boekje al weer terug heb ik de bibliotheek citeer ik hun en geef direct even de site door voor de hele recensie:
Na het lezen van het boekje was mijn eerste gedachte: ‘Wow, dit is een lastig boekje!' Daarmee doel ik niet op de schrijfstijl. Integendeel zelfs. Loonstra is er in geslaagd om een moeilijk onderwerp op zeer toegankelijke wijze te bespreken. Met verrassend weinig woorden slaagt hij er in om complexe zaken eenvoudig weer te geven. Qua opbouw en structuur lijkt er op het eerste gezicht weinig op aan te merken: het is een krachtig pleidooi. En dat is nu precies wat ik er zo lastig aan vond. Zijn logica is zo meeslepend dat iedere andere opvatting achterhaald lijkt.
...
 Vervolgens vraagt Loonstra zich af op welke wijze de Schrift ons hierin dan wel richting kan geven. Op zoek naar een antwoord, verbreedt hij zijn horizon tot die van het nieuwe leven in Christus en komt dan uiteindelijk tot de conclusie dat het centrum van dit leven wordt gevormd door een uitspraak van Paulus: 'Alles is (mij) geoorloofd.' (1 Kor. 6:12) Hier wordt het criterium voor het nieuwe leven op een andere manier gedefinieerd dan door wat moet en niet mag. Hier is de 'scopus' niet meer gericht op de slaafse naleving van een regel, maar op datgene wat nuttig en opbouwend is. Hier wordt volgens Loonstra gehoorzaamheid geopenbaard in de gestalte van mondigheid.


Maar als alles geoorloofd is, is homoseksuele gemeenschap dan ook geoorloofd? Ja, zegt Loonstra dan, maar ook hier geldt dat niet alles nuttig is. 'Wanneer er echter integere homoseksuele relaties kunnen bestaan die exclusief en duurzaam zijn en doortrokken van dienende liefde, dan zouden die ook nuttig kunnen zijn voor beide partners, opbouwend binnen de gemeente, en niet gebaseerd op verslavende begeerte. Daarmee zouden ze beantwoorden aan de bedoeling van Gods geboden.'
           http://www.vergadering.nu/boekloonstrahomorelaties.htm

Ook hiervoor geldt dat ik het niet ga kopen. Wel heb ik veel van dit boekje geleerd: elke schrijver heeft weer een eigen mening en  iedereen is zelfs in staat te lezen wat hij/zij wil lezen. En ondertussen blijven de meningen van christenen verdeelt. In plaats van dat we met elkaar een baken zijn voor de mensen die worstelen met homoseksualtiteit zorgen we voor veel verdeeldheid en verwarring.


Homoseksualtiteit, Philip Nunn, Bijbelse overwegingen in de 21ste eeuw
Dit boek is uitgegeven door st. Heartcry (http://www.heartcry.nl).
De Bijbelse teksten die genoemd worden door Bert Loonstra in het boekje hierboven, worden ook door deze auteur besproken. Deze man durft daarnaast ook te zeggen wat hierdoor de Bijbelse principes zijn. Met veel liefde en in alle eerlijkheid en eenvoud worden de teksten uitgelegd en toegepast naar onze tijd.
Dit boekje is een echte troost voor mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Want mensen die deze gevoelens hebben zijn niet slechter of meer in zonde dan mensen die verkeerd omgaan met heterogevoelens. En ja, wie doet dat niet af en toe of regelmatig??
Heel duidelijk brengt de auteur dit aan het licht. Het is ook erg toegankelijk geschreven en leest fijn, vanwege de smalle bladzijden.
Dit boekje staat tot mijn verbazing compleet op internet. Voor mij nu wel handig om wat te citeren, maar het leest natuurlijk makkelijker in de hand, tenminste dat vind ik. En mocht je het zelf willen hebben, dan kun je het kopen voor maar vijf euro, bij bovenstaande site van Heartcry.
Hier het citaat:


De christelijke kerk koos van oudsher bepaalde zonden uit voor een speciale veroordeling. Homoseksuele zonde is niet erger dan heteroseksuele zonde. Beide zijn zonde. De Bijbel plaatst homoseksuele overtreders in dezelfde categorie als hebzuchtigen, dronkaards, lasteraard en overspeligen. Wanneer dat eenmaal begrepen en gelijkgesteld wordt, heeft de christelijke gemeenschap nog steeds te maken met de uitdaging hoe zij zulke mannen en vrouwen kan helpen om Jezus te vinden en te leven op een manier die Hem welgevallig is. Jezus houdt van alle zondaren en accepteert hen, maar Hij belicht ook hun zondige daden en levensstijl en confronteert hen daarmee. Hij redt en verandert ook vandaag nog steeds levens. Als we het goede voorbeeld van onze Meester willen volgen, moeten we eerst de balk uit ons eigen oog verwijderen. Balken van angst, schuld, tegenstrijdigheid en ongeloof. Pas daarna is het mogelijk deze mannen en vrouwen, inclusief homoseksuelen, te zien zoals
God hen ziet. Alleen dan zijn we in een positie waarin de Heer ons kan gebruiken de splinter uit hun oog te verwijderen.
Ook dit boek staat uitgebreid beschreven op de site van 'de vergadering der gelovigen', hier boven genoemd.
Blij dat ik dit boekje in de boekenkast heb!!